REPEAT:

Архангел - Пиф Паф Пуф

Pincher Barnet
Насловна песна од анимираната серија Еднооки
текст - Данил Хармс
музика - Ристо Вртев

Архангел - Пиф Паф Пуф

Пиф,паф,пуф,пиф,паф,пуф...

Сите, сите, сите дрвја
и сите сите камења
сета, сета природа пуф

Сите, сите девојки
и сите сите сите машки
сите, сите женачки паф, пиф паф пуф паф

Сите сите Словени
и сите сите Евреи
и сета земја, и сета земја,
и сета земја

лала,лала,лала,лала,лалалала,
пиф, паф, пуф, паф
SHOW LESS