REPEAT:

သန္းထြန္းေလး - ကၽြန္ေတာ့္ ေမြးဌာနီ

Crystal Salt
သန္းထြန္းေလး ကၽြန္ေတာ့္ ေမြးဌာနီ
-

01 မမပုသိမ္သူ
02 မေမ့ေသာအညာ
03 ေမာင္ေလးမမ ရြာအျပန္
04 ဗံုႀကီးသံ
05 ကၽြန္ေတာ့္ေမြးဌာနီ
06 ကိုေလးတို ့ရြာ
07 ညီေလးတို ့ရြာ
08 မမလယ္ေတာသူ
09 ကၽြန္ေတာ့္ဌာေန ပုဂံျပည္
10 တို ့ဆရာႀကီးက်န္းမာပါေစ
SHOW LESS