REPEAT:

Ebubekir Sifil - Kur'an Müslümanlığı Mı, Meal Müslümanlığı Mı?

Sahn-ı Semân
Bismillah.

Ebubekir Sifil hoca SAMED Medreselerinin düzenlemiş olduğu Kur'an Müslümanlığı Mı, Meal Müslümanlığı Mı? konulu konferansa katıldı.

Ebubekir Sifil hoca konferansa Mealciliğin ne anlama geldiği ve hangi tür mealin sakıncalığı olduğuna değindi.

Belli bir usule dayanmayan ve müellifinin kendi anlamlandırdığı meallerin Kur'an'ın hakikatini yansıtmadığı ve tarihtede Haricîlik, Mutezîle vb. bid'at görüşlerin Kur'an'ı Kerimi kendi anlamdırmaları nedeni ile meydana geldiğine değindi. Bu bağlamda günümüzde sıkça dile getirilen "Kuran'ın Tarihselliği" ve "Hermenotik" söylemlerine değindi. Bu tür söylemleri usulsüz ve Modernizmin zihin dünyasına yerleştirdiği kavramlar ile Kur'an-ı Kerime anlam verme çabasından kaynaklandığına değindi.

Ebubekir hoca meal olgusuna karşı çıkmasını sanki Kur'an'a karşı çıkıyor gibi lanse etmeye çalışan bir takım çevrelere de değindi. Bu bağlamda Ebubekir hoca Kur'an-ı Kerim'i anlama faaliyetinin hayatın en önemli işi olduğunu ve dolaysıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak için meal yerine usulune göre yazılmış tefsir okumanın gerekliliğinden bahsetti.


Ebubekir Sifil Hocaya iletilen konu ile ilgili soruların cevaplandırılmasıyla konferans nihayete erdi.

Konferans Yeri: Siyer Vakfı - Eyüp
Konferans Tarihi ve Saati: 5 Nisan 2015 14.00

Sahn-ı Semân İslâmî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi
Tel: +90(212) 531 5030 Cep: +90(530) 782 7199
http://sahniseman.org
SHOW LESS