REPEAT:

Hadithi ya Yesu Kristo - Kiswahili, Tanzania lugha / The Story of Jesus - Swahili, Tanzania Language

eyong52
Hadithi ya Maisha na Times wa Yesu Kristo (Mwana wa Mungu).
Kulingana na Injili ya Luka.
(Tanzania, Afrika ya Mashariki) Kiswahili, Tanzania / Kisuaheli lugha.
Mungu akubariki zote.
(Google tafsiri kutoka Kiingereza na Kiswahili)

The Story of the Life and Times of Jesus Christ (Son of God).
According to the Gospel of Luke.
(Tanzania, East Africa) Swahili, Tanzania / Kisuaheli Language.
God Bless You All.
SHOW LESS