REPEAT:

Muvahhidlerin, Habeşistan Kralı ve Putperest Amr'la konuşmaları - Çağrı - The Message

Unutulmaz Film Sahneleri
...
Atalarını dinine karşı çıkan Araplar.
Bir çılgının peşinden koşuyorlar,
peygamber diyorlar O' na
Dinlemeden bir şey söyleyemem.
Ruhlarına zincir vuramam ki.
Eğilmediler, isyankar ruhları
başlarını yiyecek.
Siz peygamberinizin önünde de
eğilmez misiniz ?
Muhammed bir insan.
Biz Allah' ın huzurunda eğiliriz.
Hani Muhammed' in mucizeleri
nerede Cafer ? ...
... eğer peygamber olsaydı,
gökyüzünü pırıl pırıl yapardı.
Allah peygamberlerine mucizeler
yaratma kudreti vermiştir...
...biz kullarına
bir işarettir bu.
Muhammed in mucizesi
Kuran dır.
Bir kitap. Okuma yazması olmayan
birinin yazdığı, Allah' a
atfettiği bir kitap !
- Sanırım onları yeterince dinlediniz.
- Ben mucizelere inanırım ...
İsa nın havarilerinin başına,
ateşten yapılmış diller koydu Allah ...
...diğer dünya dillerini konuşup,
anlasınlar diye.
... ama zamanımızda böyle mucizeler
yok artık ...
... sizi yeterince dinledim,
anlattıklarınız saçma.
Mekke de eziyet çektiğimiz zaman
Muhammed Habeşistan a gidin dedi !...
... adil kralın ülkesidir,
orada kimseye haksızlık yapılmaz !
Hak etmeseler
cezalandırılmazlardı....
- ...isyan ettiler
- Peygamberiniz niye yolladı
sizi bana ?
Çünkü sizde bizim gibi
tek bir Allah ın kitabına
inanıyorsunuz ...
... içinizdeki Allah korkusunun
bizi koruyacağından emindi.
Bunlarla konuşmak,
çölde su aramak gibi bir şey.
Onları sonuna kadar dinlemek
zorundayım. Benim için
bir görev oldu bu.
Devam et.
Yıllarca taştan tahtadan putlara taptık,
ilahlarımızı kendimiz yarattık...
... Allah ın varlığından habersiz yaşadık ...
... kanunlarımız insanlar yapıyordu,
Allah tan gelen hiçbir şey yoktu ...
... zenginler fakirleri unutmuştu,
acıma duygusu bilinmiyordu,
düşene kimse el uzatmıyordu ...
...Allah bizi bunun gibilerin
elinden kurtaracak birini seçti !
O' na yapması gerekeni öğretti,
bize gönderdi.
Muhammed e inanıyoruz,
Allah ın elçisi olarak kabul ediyoruz.
Bilmek istiyorum,
dininiz neyi emrediyor ?
Allah a ve peygamberine inanmayı ...
zina etmemeyi, harama el uzatmamayı,
zulmetmemeyi...
komşularımıza yardım etmeyi,
bazen bir tebessüm bile
yardım sayılır diyor.
... kadınlara kötü davranmamayı ...
- ...yetimlere bakmayı emrediyor.
Tahtadan tanrılardan hayır gelmez diyor !
- Dinimize daha fazla dil uzatılmasına ...
... tahammül edemeyeceğim !
...biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan
" tahta, taş " diye söz etmek cahilliktir...
... bizim taptığımız bir şekil değil,
içindeki ruhtur.
- Putperestliğin iyi anlaşılmadığı
konusunda seninle beraberim.
- Teşekkür ederim.
Şimdi de kadınlar için düşündüklerini
anlatsınlar.
Allah kadını erkeğe eş olsun diye
yaratmıştır.
- ... erkekten farklıdır ama, eşittir.
- Eşit mi ?!
...satın alırız kadınları,
yedirir, giydirir, kullanır,
sonra da başımızdan atarız.
... hiç kadın erkekle
eşit olabilir mi ?!
Allah insanı bir kadın ve
bir erkekten yarattı ...
... Amr, seni karnında taşıyan anaya saygın,
bütün kadınlara yansımalı.
Onun bir tek tanrısından
bu kadar güzel sözler çıkarken ...
- ...sizin 300 tanrınız
dili mi tutuldu ?
- Allah önce de konuştu insanlarla...
... İbrahim, Nuh, Musa, İsa ile ...
- şimdi de Muhammed i seçti ise
niye şaşmalı buna ?
- Bu isimleri kimden öğrendiniz ?
Hepsinin Kuran da
yeri var.
- Muhammed çocukluğundan beri
çoban bir yetimdi !
- Ne çıkar. İsa da marangozdu.
İsa nın sözleri ile,
Muhammed in sözleri ...
... aynı lambadan çıkan
bir ışık gibi.
Hayır. Yalan söylüyor.
Onlar İsa yı reddeder. Üç tanrıya
taptığınız söyler ...
... baba, oğul ve kutsal ruh !
- İsa için neler düşünüyorsunuz ?
- Allah ın oğlu değildir diyorlar,
İsa Allah ın oğlu olamazmış !
İsa yı anlat bana.
Allah kutsal ruhunu
Meryem adlı bir bakirenin
rahmine düşürmüş...
- ... O da Allah ın peygamberi olan
İsa yı doğurmuş.
- Bakın Allah ın oğlu değil diyor !
Sizin mucizeniz ...
... Kuran,
İsa nın doğuşunu nasıl anlatıyor ?
Kelime kelime tekrarlayayım mı ?
Gel, yaklaş.
Bağışlayan ve esirgeyen
Allah ın adıyla.
Meryem ailesinden ayrılıp
doğuya gitti ...
...biz de Cebrail'i O na gönderdik ...
Cebrail: " Ben rabbinin elçisiyim,
sana tertemiz bir erkek çocuğu
hediye etmek için gönderildim " dedi
Meryem: " Benim nasıl oğlum olabilir ? Bana insan eli dokunmadı " deyince ...
Cebrail : "Allah böyle istiyor ..."
" ... O nu kudretimizi gösteren
bir rahmet olarak yaratacağız " dedi.
Sizinle bizim aramızda
çok fark yok ...
... ancak şu çizgi kadar.
Önüme altından dağlar yığsan teslim etmem onları !
Ülkemde dilediğiniz kadar
kalabilirsiniz...
SHOW LESS